24 ноября 2015 г.

Аналітична довідка щодо основних результатів дослідження з оцінки витрат (ДОНВ) за 2011-2014 рр.Фінансування Програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІД в Запорізькій області.
Виконання заходів «Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки»  та «Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» виконувались за рахунок фінансування з державного бюджету –                              місцевого бюджету, гуманітарної та безкоштовної допомоги (Глобальний Фонд для боротьби зі СНІД, туберкульозом, малярією, МБФ «Міжнародний Альянс громадського здоров’я»,  Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом», PEPFAR,  FHI0360 USAID RESPOND, CDC USA, Фундація АНТИСНІД США в Україні, Фонд Вільяма Дж. Клінтона, Фонд Р. Ахметова «Розвиток України», Національний Червоний Хрест Франції , Обласна організація Товариства Червоного Хреста,  Фонд Олени Пінчук «Фонд АнтиСНІД», ТОВ «Аурум груп», ТОВ «Діапрофмед», ВБО «АСЕТ»), інші .

Фінансування заходів Загальнодержавної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,  лікування,  догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Запорізькій області у 2012 – 2014 роках   (тис. грн.)

Джерела фінансування
2011
2012
2013
2014
Державний бюджет
5 885,5
15 116,5
7 540,2
7059,96
Місцевий бюджет
19 243,5
22 166,6
25 103,5
28054,72
Недержавні джерела фін.
424,5
809,5
691,98
1393,02
Міжнародні джерела фін
4 913,1
5 627,3
5 889,7
16700,79
Всього
30 466,48
43 719,94
39 225,52
53 208,5

Виконавці заходів Програми.

Основні виконавці   заходів та напрямків Програми  -  фахівці лікувальних закладів , по-перше, служба СНІД, яка представлена установами  Запорізької обласної ради: «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», 28 кабінетів «Довіра». Два кабінети працюють в Центрах СНІД, 12 кабінетів самостійних,  13 на базі КІЗ, 1 кабінет - на базі інших кабінетів закладів охорони здоров’я. В кабінетах «Довіри» загальна кількість штатних одиниць лікарів, згідно штатних розписів – 18, фактично працюють – 13,25; середніх медпрацівників відповідно – 19,25, фактично працюють – 17,5; психологів або соціальних педагогів – 3, фактично працюють – 2,25. В інших ЗОЗ області фінансуються напрямки щодо забезпечення розхідних матеріалів для забору крові на ВІЛ, набори для вагітних, молочні суміші для дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. Профілактика професійного зараження медпрацівників,  внутришньолікарняного інфікування ВІЛ, гепатитів проводиться шляхом закупівлі   засобів індивідуального захисту для медпрацівників, дезинфікуючих  засобів, медичних  виробів  разового використання.
         Вісім  хворих на ВІЛ-інфекцію отримують комплекс соціальних послуг та соціально-психологічну підтримку в комунальних установах соціального
захисту     у                   КУ «Чернігівський дитячий будинок-інтернат» ЗОР, КУ «Запорізький  геріатричний пансіонат» ЗОР, Любомирівському психоневрологічному  диспансері. Фінансування цих заходів відбувається за рахунок департаменту соціального захисту населення ОДА.
         В області працюють  НУО та громадські організації, які впроваджують низку профілактичних програм та напрямків з догляду та підтримки ЛЖВ. У 2014 році , у зв’язку з розширенням діяльності  НУО у сфері профілактики ВІЛ серед СІН, фінансування збільшилось.
            Виконавець  заходів
2011
2012
2013
2014
Державний сектор надання послуг всього
26597,7
39407,1
35165,9
39822,13
у т.ч. навчальні заклади
55,200
5,000
14,100
0
у т.ч. заклади охорони здоров' я
26382,0
38766,3
34410,24
39155,3
у т.ч. департаменти  ОДА, УДПтС
160,48
635,76
741,55
666,83
Некомерційний сектор надання послуг
3621,76
4312,8
4059,6
13386,4


Активна участь у первинній профілактиці   приймають педагоги навчальних закладів області, соціальні працівники   ЦСССДМ, журналісти та редактор  ЗМІ.
         Напрямки з профілактики ВІЛ-інфекції, тестування швидкими тестами, специфічного лікування АРТ в пенітенціарних  закладах фінансуються, в основному , за рахунок ГФ СТМ.

Основні напрямки видатків на виконання  завдань та заходів Програм в області у 2012, 2013, 2014 роках, тис. грн..:

Напрямки видатків
2011
2012
2013
2014
Організаційні заходи
6 704, 1

4 865, 24

12 225,1

21 062,1

Профілактичні заходи,
у т.ч.

6308,3
12361,92
15257,86
18043,24

-      Первинна профілактика
131,12
45,36
87,37
4,1
-       Вторинна профілактика, лікування ІПСШ

1035,85
1323,6

1936,4
7328,67
-      Профілактика вертикальної трансмісії (ППМД),
677,99
614,43
750,11
571,96
-      Заходи з постконтактної профілактики ПКП
205,66
9017,73
8659,65
8301,56
-      ДКТ, профілактика в службі донорства
4257,68
1360,8
3824,33
1836,95
Лабораторний моніторинг АРТ, диспансерної групи
1860,31

2316,96
2367,65
1128,61
Лікування
8029,65
14799,1
8004,2
11188,16 
Догляд та підтримка
1522,68
2014,88
1344,26
1783,27
Всього
30 466,48
43 719,94
39 225,52
53 208,5

Під час проведення аналізу даних щодо фінансування   заходів програми, проектів та напрямків встановлено – практично по всім заходам  зростають видатки , у першу чергу:
       - на лікування ЛЖВ – протягом 4 років видатки зросли в 1,4 рази. В заходи лікування включені видатки на АРТ, лікування опортуністичних захворювань як в Центрах СНІД, так і в протитуберкульозних закладах, шкірно-венерологічних закладах, інших. Потрібно відмітити, що саме на лікування опортуністичних інфекцій протягом 4 років видатки зменшились з 1860 тис. грн до 1126 тис. грн. У всій структурі видатків , наприклад у 2014 році, заходи  лікування складали майже 4 частину коштів;
-         організаційні  заходи, в структуру яких входять заходи з інфекційного контролю, матеріальне – технічне забезпечення Центрів СНІД, кабінетів «Довіра»/сайтів АРТ, навчання кадрів служби СНІД, виїзні засідання координаційної ради з питань протидії соціальним хворобам ЗОДА, проведення семінарів-тренінгів з профільними установами та закладами (фтизіатрична служба, УДПтСУ, НУО та громадські організації), проведення моніторингових візитів до закладів охорони здоров’я області, НУО. Протягом 4 років частка видатків на організаційні заходи зросла з 22% до майже 40%;
-         на профілактичні заходи в цілому видатки зросли в 2,9 рази.
Натомість, заходи з лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу  ефективності АРТ фінансуються у неповному обсязі, зокрема останні 2 роки не забезпечується діагностика опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Проекти  з догляду та підтримки  фінансуються  достатньо стало, але з урахуванням приросту нових випадків ВІЛ-інфекції в області, значним розширенням  лікування АРТ, охоплення проектами догляду та підтримки недостатнє. Соціально-психологічну підтримку ВІЛ-інфікованим надають психологи, соціальні працівники благодійних фондів «Сподівання», обласної організації Товариства Червоного Хреста України, обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом»,  Мелітопольський благодійний фонд “Все можливо”. Взагалі охоплено послугами з догляду та підтримки 1955 дорослих з 4051 осіб (без іноземців),  які знаходяться на диспансерному обліку (48,2%). Питома вага видатків на заходи з догляду та підтримки протягом 4 років залишалася на рівні 5 – 3,5%.
   
В структурі профілактичних програм:
-         видатки на  заходи з первинної профілактики в області  вкрай незначні з 677 тис. у 2011 році до  571 тис у 2014 році. І відбуваються, в основному, за рахунок благодійних внесків.  Наприклад, у розрахунку на 1 мешканця області кошторис витрат на інформаційні заходи  в 2014  році   складав 0,3 коп.;
-         заходи з профілактики  професійного інфікування медичних працівників традиційно складають значну частку в  загальній системі   профілактики від 46% до 59%;
-         звертає увагу зростання фінансування проектів з вторинної профілактики для уразливих груп населення від   1035,85 тис. грн до  7328,67 тис. грн. , а також зросла частка видатків на виконання заходів з вторинної профілактики з 16% у 2011 року   до 40 %  у 2014 році;
-         на жаль у 2014 році зменшились видатки на  заходи профілактики ВІЛ в службі донорства, але  заходи з тестування на ВІЛ серед загального населення  були профінансовані повністю .
  
За даними КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР станом на 01.01.2015 на диспансерному обліку знаходились 6519 наркоспоживачів (показник поширеності – 36,7 на  10 тис. населення). З метою профілактики ВІЛ–інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Запорізького регіону спільно з Фондом Народонаселення ООН реалізують спільний проект "Підтримка у створенні комплексної системи соціальних послуг для споживачів  ін’єкційних наркотиків серед молоді". Працювали 2 служби соціально-профілактичної роботи (Служба ССПР) з СІН - при  Енергодарському та Запорізькому, міських центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  У межах виконання проекту «Збережи здоров’я та оптимізм», за фінансової підтримки  Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, благодійним фондом “Сподівання” в м. Запоріжжі, м. Бердянську забезпечувалась  робота 4 стаціонарних, 1 мобільного, 4 вуличних консультативних пунктів для СІН та працівників комерційного сексу, пунктів вторинного обміну шприців, 6 аутріч-маршрутів.
Оціночна кількість СІН в області – 11700; взагалі отримали послуги протягом звітного періоду 3881 СІН                 (33,2%).
За даними КУ «Обласний клінічний наркологічний диспансер» ЗОР станом на 01.01.2015 на диспансерному обліку знаходяться 3186 наркоспоживачів, які мають залежність від опіоїдів. Станом на 01.01.2015 метод замісної підтримувальної терапії впроваджений у діяльність комунальних установ Запорізької обласної ради: «Обласний наркологічний клінічний диспансер», «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», Мелітопольського психіатричного диспансеру, Бердянського психо-неврологічного диспансеру, КУ «СТМО «Фтизіатрія». Охоплено 289 осіб (бупренорфін – 43 особи, метадон – 246 особи). Жінки складають 22,1%.   Одночасно отримують ЗПТ та АРТ 86 осіб.
Фінансування проектів зі зменшення шкоди та ЗПТ протягом 4 років зросло з 953 тис. грн у 2011 р. до 6981,6 тис. грн . у 2014 р., в 7,3 рази. Розширився спектр послуг для СІН, впроваджені проекти RESPOND «7 кроків» - модель ефективного психологічного втручання.
Заходи вторинної профілактики ВІЛ/СНІД:  % охоплення груп ризику послугами з профілактики ВІЛ  від оціночної кількості  (2011 - 2015).

Проекти щодо надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту,  в області виконував обласне відділення ВБО «Всеукраїнська  мережа ЛЖВ» (виправні колонії               №№ 20, 101 Вільнянського району; Вільнянського СІЗО та Мелітопольської виховної колонії).  Засуджених та осіб, взятих під варту в області – 9 000 осіб, послуги з профілактики ВІЛ-інфекції отримали 356  особи, що складає 4 % .
Проекти з надання послуг робітникам  комерційного сексу впроваджували працівники БФ «Сподівання». В                    м. Запоріжжі впродовж терміну реалізації проекту послуги з профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), взагалі отримали 1530 робітників комерційного сексу. Відсоток охоплення профілактичними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги, становить 61,2% % від оціночної кількості жінок комерційного сексу в області  (2500 осіб)
У звітному періоді в області  проекти  з надання послуг чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ), виконувались працівниками Запорізького обласного благодійного фонду «Гендер Зед» з метою формування навичок безпечної сексуальної поведінки, попередження інфікування ВІЛ, ІПСШ, гепатитами, надання психологічної допомоги. Послугами проекту за звітний період охоплено 558 осіб. Частка охоплених становить 9,9 % від оціночної кількості чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками в області  (5600 осіб).
Станом на  01.01.2015 року  із розрахунку на кожного представника груп ризику – 28 800 осіб,  вартість програм вторинної профілактики становила  254 грн.
Із розрахунку на одного ЛЖВ – мешканця Запорізької області,  вартість програми з лікування, лабораторного супроводу,  догляду та підтримки складала 3654 грн.
Завідувач відділом МіО                                               О.В. Велигодська

Комментариев нет:

Отправить комментарий