27 июля 2016 г.

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІД в Запорізькій області станом на 01.04.2017 року


Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІД
в Запорізькій області станом на 01.04.2017 року

За весь період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією - з 1987р.,  у Запорізькій області  зареєстровано 8583 випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі 3463 випадків захворювання на СНІД і  1557 випадків смертей від  СНІД (кумулятивні показники).
Кількість ВІЛ-інфікованих, які перебувають під диспансерним наглядом в області на 01.04.2017 року складає 4437 та 9 іноземців , у тому числі 1620 та 2 іноземця  хворих на СНІД.
З усього числа ВІЛ-інфікованих  - 216 дітей,  з них з підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекція - 64 ,  у т.ч. 22 дітям встановлений діагноз  «СНІД».
Показник поширеності ВІЛ-інфекції  склав на 01.04.2017 рік 253,1 на 100 тис. населення. Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції  на 100 тис. населення відмічаються у містах: м.м. Мелітополь – 501,4;  Бердянськ – 322,5; Енергодар -342,2 ; Михайлівському - 400,1; Розівському - 400,2; Мелітопольському – 378,1; Василівському- 345,2; К-Дніпровському - 311,4 районах.
Показник поширеності СНІД в області на 01.04.2017 склав 92,4 на 100 тис. населення, вище середньообласного показника СНІДу на 100 тис. населення зареєстровано в м.м. Мелітополь - 248,5;  Енергодар-132,4; Бердянськ-97,0; 
Мелітопольському- 180,0; Василівському- 157,9, Михайлівському- 116,3; Токмацькому -116,0 районах.                                                                                Захворюваність на ВІЛ- інфекцію в області  на 100 тис. населення   за 3 місяця 2017 р. в порівнянні з І кварталом 2016 року залишилось на тому ж рівні та склала 9,7% (170 осіб) проти 9,8 (173 осіб) за  3 міс. 2016 року.
Вище середньообласного показники захворюваності на ВІЛ- інфекцію на 100 тис. нас.  зареєстровані  в містах: Мелітополі  – 17,98;  Енергодарі  11,04; Бердянську – 10,21; в м. Запоріжжі цей показник склав 6,9.
районах:  Розівському  - 22,23;  К-Дніпровському- 19,77; Василівський   -15,48 Якимівському- 14,69; Михайлівському  – 13,68; Приморському -13,17; Мелітопольському  - 12,0.
Середньообласний показник захворюваності на СНІД на 100 тис. населення по області у звітному періоді залишився на цьому ж рівна і склав 6,05  проти  6,12  у 2016 р.
Найбільш високий рівень захворюваності на СНІД на 100 тис. населення зареєстровані у м.м. Мелітополі – 13,48;  районах: К-Дніпровському -19,7; Якимівському - 14,68; Мелітопольському – 14,0.
В м.м. Енергодарі цей показник склав 1,84;  Бердянску – 5,96;  Запоріжжжя 4,38 на 100 тис. населення.
Показник смертності хворих на СНІД у звітному періоді 2017 року  зменшився на 26%  і склав 1,48  на 100 тис. населення  проти 1,99 у 2016 році.  Найбільш високі показники смертності що перевищують середньообласний показник зареєстровані в Михайлівському (10,26), К.-Дніпровському (7,41), Якимівському (5,87).
В м.м. Мелітополь (1,93), Бердянськ (1,7), м.Енергодар (1,84), м.Запоріжжя (0,93).
Кількість померлих  від ко-інфекції «ВІЛ – туберкульоз» за звітний період зменшився до  6 осіб, проти 12 осіб у 2016 році.   
За 3 місяця 2017 року зараження ВІЛ-інфекцією статевим шляхом сталося у 58,8% випадків, при вживанні ін’єкційних наркотиків  - у 29,4% випадків;   від інфікованих матерів народилися  діти - у  11,8% випадках.
Показник виявлених у І та ІІ стадіях у звітному періоді збільшився  за рахунок своєчасного виявлення ВІЛ- позитивних осіб.                                              Кількість осіб, які були вперше виявлені та поставлені на «Д» облік в ІІІ та ІV клінічної стадії ВІЛ-інфекції: у 2017 році склала - 65 осіб - 43% за такий же період 2016 року -76 осіб - 54% від взятих на облік без урахування дітей народжених ВІЛ-інфікованими жінками.
Серед виявлених ВІЛ-інфікованих у 2017 році: 60,0% - чоловіки, 40,0% - жінки.
Основна кількість виявлених ВІЛ– інфікованих - це  особи репродуктивного та працездатного віку,  18 - 49 років 77,6%.
    За даними сероепідмоніторингу у 1 кварталі 2017 року  вдімічається зменшення
числа обстежень на ВІЛ- інфекцію в порівнянні з І кварталом 2016 року на 3,2%
 та становить 34387 обстежень проти 35522 у 2016 році.
За звітний  період обстежено на ВІЛ-інфекцію 5854 осіб з груп ризику та осіб, які
відносяться до уразливих груп населення (101,102,103,104,105,112,114 коди
контингентів) , що склало як і в І кварталі 2016 року  29% від обстежених без донорів
 та вагітних.
З числа обстежених у І кварталі 2017 року виявлено 209 осіб з  позитивними результатами на антитіла до ВІЛ ( І квартал 2016 рік – 201 особа). Поширеність ВІЛ за кодом 100 у І кварталі 2017 року збільшилась та склала 0,6% проти 0,56% у І кварталі 2016 року. Найвищій рівень поширеності ВІЛ виявлено при обстежені осіб за кодами 114 (особи обстежені анонімно -15,6%), 101 ( особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими-12,3%) 112 ( особи, які перебувають в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторів. -2,4%), та кодом 102 ( споживачі інєкційних наркотиків - 1,7%)
                  За звітний період, відсоток  виявлених  на ВІЛ-інфекцію осіб за кодом  108,1
(первинний донор) залишилась на тому ж рівні та становить 0,09% проти 0,1%
у І кв 2016 року.  
За І квартал 2017 року відсоток нових випадків ВІЛ-інфекції за кодом 109,1 (вагітні обстежені первинно)    зменшився з 0,27%  ( І кв.2016 р) до 0,14% (темп приросту: - 48%).

Висновок:
- У 1 кварталі поточного року показник захворюваності на ВІЛ- інфекцію та показник захворюваності на СНІД в області,  на 100 тис. населення, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року залишились на тому ж рівні та відповідно склали 9,7 (І кв. 2016 р 9,8) та 1,47 ( І кв. 2016 р – 6,12)    на 100 тис населення.
-Показник смертності від СНІДу в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зменшився на 26%;
- Показник виявлених нових випадків на ВІЛ-інфекцію у І та ІІ стадіях у звітному періоді  
  збільшився  на 21% в порівнянні з  аналогічним періодом 2016 року за рахунок  
  впровадження  діагностики ВІЛ за допомогою швидких тестів та своєчасного взяття на  
  диспансерний облік.
-Кількість  обстежених на ВІЛ-інфекцію зменшилась на  3,2%.
-Кількість виявлених ВІЛ-інфікованих збільшилась з 0,56% до 0,6% у І кв. 2017
 року
-Відсоток виявлених на ВІЛ-інфекцію за кодом 108,1 залишився на тому ж рівні.
-Відсоток виявлених на ВІЛ-інфекцію за кодом 109,1 в порівнянні з І кварталом
 2016 року знизився на 48% .                                                                                                               

Комментариев нет:

Отправить комментарий